• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Машівський районний суд Полтавської області
Діяльність суду
Інформація з кадрових питань
Інформація для громадян
Правова допомога громадянам
Доступ до публічної інформації
Антикорупційні заходи
Виконання ЗУ "Про очищення влади"
Інформація для працівників суду
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Машівська районна державна адміністрація

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Узагальнення судової практики застосування сімейного кодексу України у 1 півріччі 2010 року

УЗАГАЛЬНЕННЯ

 

СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

МАШІВСЬКИМ РАЙОННИМ СУДОМ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НОРМ СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ РОЗГЛЯНУТИХ  У І ПІВРІЧЧІ 2009 РОКУ

 

Згідно зі ст. 51 Конституції України "сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняються державою".

Сім’я у всіх країнах та у всіх народів є основним осередком суспільства. В  сучасному громадянському суспільстві вона  виконує цілий ряд функцій, однією з них є функція добування засобів існування для членів сім’ї. Пов’язані з виконанням цієї функції аліментні відносини мають важливий характер на теперішньому етапі соціально-економічного розвитку, особливо це стосується утримання батьками своїх неповнолітніх дітей.

Відповідно до ст.ст. 180 – 197 глави 15, яка регулює обов»язок матері, батька утримувати дитину та його виконання, Сімейного кодексу України суди розглядають  справи про стягнення аліментів слідуючих категорій:

-         про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей ( ст.ст. 180 -197 СК);

-         про стягнення аліментів на час навчання ( ч. 1 ст. 199 СК );

-         про стягнення аліментів на непрацездатних батьків(ст.ст. 202-206 СК);

-         про стягення аліментів одному з подружжя ( ст.ст. 75 - 91 СК);

-         про зменшення або збільшення розміру аліментів (ст. 192 СК);

-         та інші справи.

 

        Як свідчать  дані  звіту форми 2-Ц  про розгляд справ у порядку цивільного судочинства  за 1 перше півріччя 2009 року  Машівським районним судом було розглянуто 22 справи  про стягнення аліментів, з них по 21 справі  позов задоволено повністю та 1 залишена без розгляду, по 1 справі були порушені терміни розгляду справи та 7 справ залишилось нерозглянутими на кінець звітного періоду.

         Частка розглянутих справ про стягнення аліментів у структурі справ, що виникають із сімейних правовідносин становить 50%  та 12 % у структурі справ позовного провадження.

        Переважну більшість справ, які були розглянуті в 1 півріччі 2009 року становлять справи  за позовами про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей ( 81,8 %), в меншій кількості справи про стягнення  аліментів на час навчання( 18 %).

        За  вказаний період до Апеляційного суду Полтавської області було подано 2 скарги на рішення по справах даної категорії , з них 1 рішення скасоване і постановлено нове , а по іншому апеляційну скаргу було відхилено та повернуто апелянту.

 

СПРАВИ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

 

В статті 180 Сімейного кодексу України визначений обов»язок  батьків  утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Обов»язок  утримувати дитину є рівною мірою обов»язком  як матері, так і батька.

 

      За 1 півріччя 2009 року Машівським районним судом Полтавської області розглянуто 17 справ про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, що становить 81,8 % від загальної кількості розглянутих справ про стягнення аліментів, з них по 16 справах – позов задоволено повністю і одна залишена без розгляду.

      Так, по справі за позовом  ОСОБИ 1  до ОСОБИ 2 про стягнення аліментів справу залишено без розгляду відповідно до п .5  ст. 207  ЦПК України за заявою позивача про залишення позову без розгляду.

      За 1 півріччя 2009 року до Апеляційного суду Полтавської області по даній категорії справ  було оскаржено 1 рішення Машівського районного суду Полтавської області  по справі за позовом  ОСОБИ 1 до ОСОБИ 2 про стягнення аліментів.

       Оскільки апеляційна скарга ОСОБИ 2 не відповідала вимогам ст. 295 ЦПК України Апеляційним судом Полтавської області було постановлено ухвалу про залишення її без руху та надання  строку для усунення недоліків. В зазначений термін недоліки апелянтом усунені не були, тому  апеляцію по даній справі було відхилено і повернуто апелянту.

       Відповідно до ч. 1  ст. 157 ЦПК України  суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше 2-ох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі , про стягнення аліментів  - одного місяця.

      Так, по справі за позовом ОСОБИ 1 до ОСОБИ 2 про стягнення аліментів було порушено вимоги вище вказаної статті ЦПК України. Причинами тривалого розгляду даної справи стали:  відкладення слухання до розгляду іншої справи про визначення місця проживання дітей ( 01.12.2008 р. – 24.12.2008 р.) та неявка представника у зв»язку із зайнятістю в іншому суді ( 24.12.2008р. – 19.01.2009р.), у зв»язку з цим дана справа перебувала в провадженні 2 міс.20 днів.

 

СПРАВИ  ПРО  СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ЧАС НАВЧАННЯ

 

      Відповідно до  ч. 1 ст. 199 Сімейного кодексу України якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв»язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов»язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

 

      За 1 півріччя 2009 року суддями Машівського районного суду  розглянуто  4 цивільні справи за позовами даної категорії справ про стягнення аліментів , що становить  18 % від загальної кількості розглянутих справ про стягнення аліментів, з них  по всіх справах  позов задоволено повністю.

     Апеляційних скарг на  рішення  по даній категорії справ за 1 півріччя 2009 року не було.

     Слід відмітити, що всі розглянуті  справи про стягнення  аліментів на час навчання  були розглянуті без порушень норм ч..1 ст.157 ЦПК України.

 

СПРАВИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ

 

      Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або за домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішення суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров»я когось із них.

    Розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи( ст. 192 СК ).

 

       За 1  півріччя  2009 року Машівським районним судом розглянута 1 справа про зменшення розміру аліментів за позовом  ОСОБИ 1 до ОСОБИ 2

      26 лютого 2009 року по даній справі було винесено рішення , відповідно до якого в задоволенні позовних вимог було відмовлено.

       Дане рішення було оскаржено до Апеляційного суду Полтавської області. За результатами розгляду апеляційної скарги  позовні вимоги ОСОБИ 2 були задоволені частково,  рішення скасоване та ухвалено нове.

      Причинами скасування даного рішення стало те, що  відмовляючи  у задоволенні позову, районний суд виходив з того, що обставини про які позивач зазначив, як на підставу зменшення розміру аліментів – наявність на утриманні  двох малолітніх дітей та дружини були враховані при визначенні аліментів в 1/4 частину його доходу при постановленні рішення 16.10.2008 р.

     Однак, з даним висновком районного суду колегія суддів не погодилась, оскільки він не відповідає дійсним обставинам справи та постановлений  з порушенням норм Сімейного кодексу України.

      Відповідно до статті 182 СК України при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров»я та матеріальне становище дитини і платника аліментів ; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина, а також інші обставини що мають істотне значення.

       Стаття 192 СК України передбачає право платника аліментів звернутися з позовом про зміну розміру аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров»я когось із них.

      Оскільки   ОСОБА 2 має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, його дружина знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку та не працює, тому стягнення аліментів на одного з синів в розмірі 1/4 частини доходу ставить  інших його утриманців в гірше становище щодо матеріального утримання з боку батька.

       Враховуючи вище викладене колегія суддів дійшла висновку, що зазначені позивачем підстави для зменшення розміру аліментів ґрунтуються на законі. Тому розмір аліментів необхідно зменшити до 1/6 частини доходу позивача, таким чином задовольнивши позов частково.

      При вирішенні справ про стягнення аліментів судді  Машівського районного суду  застосовують норми Сімейного кодексу України ( ст..ст. 180-197), постанову Пленуму Верховного Суду України  № 3 від 15 травня 2006 року « Про застосування  судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», постанову Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146 « Про перелік видів доходів, які враховуються при  визначені розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб», постанову Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 189 « Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості  утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».

        Як свідчать вивчені матеріали справ, судді Машівського районного суду при винесенні рішень по даній категорії справ повно та всебічно досліджують всі надані докази, дотримуються норм та принципів Цивільно- процесуального законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру